پرسپکتیو صدا

1 آگوست 2017
0

اهمیت پرسپکتیو در طراحی صدا: پرسپکتیو در معنای لغوی علم طراحی شکل ظاهری اشیاء و نحوه دیدن حجم های سه بعدی و ترسیم آنها برروی سطح دو بعدی است اما در بحث صدا رعایت فاصله صحیح منبع تولید تا منبع دریافت می­باشد که طراح صدا با علم به اصول ضبط صدا به رعایت آن می­پردازد. هنگام دوبله، تفکیک صداها از یکدیگر و رعایت اصول پرسپکتیو صدا هنگام ضبط یکی از مواردی است که به عنوان طراح صدا باید مد نظر داشت. طراحی صدا بحثی فراتر از دوبله است و صدابرداری دوبله بخشی از آن را شامل می شود. وقتی قرار می شود در یک پروژه به عنوان طراح فعالیت کنیم، این کار شامل بخش هایی مانند صدابرداری دوبله، صداگذاری و میکس می شود. هنگام صدابرداری، کار طراح صدا از دو منظر اخلاق، تخصص و توانمندی موثر است، چون طراح صدا تحت هر شرایطی موظف است صدای سالمی را بگیرید و ….