دوبله فیلم بیگانه در استدیو گدار

4 ژانویه 2018
0

دوبله فیلم بیگانه در استدیو گدار

دوبله فیلم بیگانه در استدیو گدار

یک انیمیشن موفق ، انیمیشنی است که علاوه بر داشتن  سوژه جذاب و پردازشی درماتیک ، باید بتواند با کودکان و نوجوانان ایرانی ارتباط کلامی عمیقی برقرار کند .

به لطف و همت بسیاری از پیشکسوتان دوبله ایران کارتونهای ماندگاری از شرکت والت دیزنی به یادگار مانده و برای همیشه در خاطرات یکایک نوگلان ایران زمین خواهد ماند .

کارتونهای  مانند سیندرلا ، زیبای خفته، صد و یک سگ خالدار، … در تاریخ دوبله ایران تکرار نشدنی می باشند . علاوه بر دوبله ی  خوب  یک انیمیشن ماندگار نیاز به باند سازی حرفه ای با کیفیتی عالی دارد .و در اینجا استودیو گدار این نوید را  به شما می دهد که با همکاری دوبلورهای حرفه ای و متخصصان فنی می تواند انیمیشن های شما را به بهترین نحوه دوبله و باند گذاری نماید . از شما دعوت می کنیم تا نمونه ای از کارهای ما را ببینید و بشنوید .

 

  • عوامل فیلم

دوبله فیلم بیگانه یک انیمیشن موفق ، انیمیشنی است که علاوه بر داشتن  سوژه جذاب و پردازشی درماتیک ، باید بتواند با کودکان و نوجوانان ایرانی ارتباط کلامی عمیقی برقرار کند . به لطف و همت بسیاری از پیشکسوتان دوبله ایران کارتونهای ماندگاری از شرکت والت دیزنی به یادگار مانده و برای همیشه در خاطرات یکایک نوگلان ایران زمین خواهد ماند . کارتونهای  مانند سیندرلا ، زیبای خفته، صد و یک سگ خالدار، … در تاریخ دوبله ایران تکرار نشدنی می باشند . علاوه بر دوبله ی  خوب  یک انیمیشن ماندگار نیاز به باند سازی حرفه ای با کیفیتی عالی دارد .و در اینجا استودیو گدار این نوید را  به شما می دهد که با همکاری دوبلورهای حرفه ای و متخصصان فنی می تواند انیمیشن های شما را به بهترین نحوه دوبله و باند گذاری نماید . از شما دعوت می کنیم تا نمونه ای از کارهای ما را ببینید و بشنوید .

  • عوامل فیلم

دوبله فیلم بیگانه یک انیمیشن موفق ، انیمیشنی است که علاوه بر داشتن  سوژه جذاب و پردازشی درماتیک ، باید بتواند با کودکان و نوجوانان ایرانی ارتباط کلامی عمیقی برقرار کند . به لطف و همت بسیاری از پیشکسوتان دوبله ایران کارتونهای ماندگاری از شرکت والت دیزنی به یادگار مانده و برای همیشه در خاطرات یکایک نوگلان ایران زمین خواهد ماند . کارتونهای  مانند سیندرلا ، زیبای خفته، صد و یک سگ خالدار، … در تاریخ دوبله ایران تکرار نشدنی می باشند . علاوه بر دوبله ی  خوب  یک انیمیشن ماندگار نیاز به باند سازی حرفه ای با کیفیتی عالی دارد .و در اینجا استودیو گدار این نوید را  به شما می دهد که با همکاری دوبلورهای حرفه ای و متخصصان فنی می تواند انیمیشن های شما را به بهترین نحوه دوبله و باند گذاری نماید . از شما دعوت می کنیم تا نمونه ای از کارهای ما را ببینید و بشنوید .

  • عوامل فیلم

دوبله فیلم بیگانه یک انیمیشن موفق ، انیمیشنی است که علاوه بر داشتن  سوژه جذاب و پردازشی درماتیک ، باید بتواند با کودکان و نوجوانان ایرانی ارتباط کلامی عمیقی برقرار کند . به لطف و همت بسیاری از پیشکسوتان دوبله ایران کارتونهای ماندگاری از شرکت والت دیزنی به یادگار مانده و برای همیشه در خاطرات یکایک نوگلان ایران زمین خواهد ماند . کارتونهای  مانند سیندرلا ، زیبای خفته، صد و یک سگ خالدار، … در تاریخ دوبله ایران تکرار نشدنی می باشند . علاوه بر دوبله ی  خوب  یک انیمیشن ماندگار نیاز به باند سازی حرفه ای با کیفیتی عالی دارد .و در اینجا استودیو گدار این نوید را  به شما می دهد که با همکاری دوبلورهای حرفه ای و متخصصان فنی می تواند انیمیشن های شما را به بهترین نحوه دوبله و باند گذاری نماید . از شما دعوت می کنیم تا نمونه ای از کارهای ما را ببینید و بشنوید .

 

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

نظرات