پرسپکتیو صدا

1 آگوست 2017
0

اهمیت پرسپکتیو در طراحی صدا:

پرسپکتیو در معنای لغوی علم طراحی شکل ظاهری اشیاء و نحوه دیدن حجم های سه بعدی و ترسیم آنها برروی سطح دو بعدی است اما در بحث صدا رعایت فاصله صحیح منبع تولید تا منبع دریافت می­باشد که طراح صدا با علم به اصول ضبط صدا به رعایت آن می­پردازد.

هنگام دوبله، تفکیک صداها از یکدیگر و رعایت اصول پرسپکتیو صدا هنگام ضبط یکی از مواردی است که به عنوان طراح صدا باید مد نظر داشت. طراحی صدا بحثی فراتر از دوبله است و صدابرداری دوبله بخشی از آن را شامل می شود. وقتی قرار می شود در یک پروژه به عنوان طراح فعالیت کنیم، این کار شامل بخش هایی مانند صدابرداری دوبله، صداگذاری و میکس می شود.

هنگام صدابرداری، کار طراح صدا از دو منظر اخلاق، تخصص و توانمندی موثر است، چون طراح صدا تحت هر شرایطی موظف است صدای سالمی را بگیرید و موارد فنی را کاملا رعایت کند. به اخلاق اشاره شد، چون برقراری رابطه درست و به دور از تشنج بین صدابردار و گوینده عامل مهمی است که تجربه نشان داده است در کار بشدت تاثیر دارد. یک صداگذاری بد و میکس اشتباه می تواند تلاش تیم را برباد بدهد.

امروزه با پیشرفت مسائل فنی و گسترش دیجیتال حتی با ده سال پیش هم که کارها روی نوار بتاکم دوبله می شد قابل مقایسه نیست، چه در بحث سرعت و چه در بحث کیفیت. البته این تسریع آسیب هایی هم دارد

یکی از آسیب ها این است که کار راحت تر شده و هرکس با چند ماه دستیاری در زمینه صدا می تواند برای خود طراح صدا شود متاسفانه اکنون وضع به گونه ای شده که هرکس می تواند اصول را نرم افزاری فراگرفته، و مدعی طراح صدا شود.در حالی که طراحی صدا مستلزم سالها تلاش و تجربه بوده تا در صورت مواجهه با مواردخاص بکار آید.

در این بین ارتباط سرپرست گویندگان یک کار تلویزیونی با صدابردار و طراح صدا، تاثیر بسزایی در کیفیت نهایی اثر دارد. یکی از نکته های مهم در دوبله آثار، بحث پرسپکتیو صدا هنگام ضبط است. صداپیشه در زمانی که به جای نقشی صحبت می کند باید به فاصله اش نسبت به میکروفن و زوایای آن توجه داشته باشد، چرا که اینجا میکروفن از یک ابزار فراتر رفته و به عنوان گوش مخاطب، خود را نشان می دهد و همان طور که زاویه های خاصی برای صحبت کردن دو فرد با یکدیگر و چگونگی سخن گفتن و شنوایی مطرح می شود، اینجا نیز صدا باید در جایگاه منطقی خود، ضبط شود. گاه اجرای ایستاده مطلوب تر از اجرایی است که صداپیشه به طور نشسته مقابل میکروفن دارد و اینجا طراحی صدا، تعیین کننده می شود.در هنگام دوبله تفکیک صداها از یکدیگر و رعایت اصول پرسپکتیو صدا هنگام ضبط یکی از مواردی است که به عنوان یک طراح صدا باید مد نظر داشت. کیفیتی را که در نهایت مخاطب در مواجهه با یک اثر دوبله شده انتظار دارد، محصول کار گروهی همه صداپیشه ها و البته تعامل گروه دوبله با طراح صدا است.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

نظرات