تیزرهای تلویزیونی

20 سپتامبر 2018
0

در این قسمت می توانید نمونه گویندگی تیزرهای تلوزیونی ضبط شده در استودیو گدار را ببینید

تیزر شرکت بین المللی سروکورپ

تیزر محصولات سرامیک پرو