مراحل نهایی ساخت انیمیشن آخرین داستان

1 آگوست 2017
0

” آخرین داستان “شاهنامه، سال آینده به پایان میرسد به گزارش خبرنگار خانه انیمیشن، انیمیشن سینمایی آخرین داستان با موضوع یکی از داستان های شاهنامه، ضحاک و آفریدون در سال ۹۶ به پایان میرسد، این انیمیشن در مرحله ی تولید در دو سال مختلف جزو برترین پروژه های جهانی قرار گرفته است، گرچه این انیمیشن در خارج از کشور مورد ستایش و تقدیر زیادی واقع شده اما اینطور به نظر میرسد که اخبار موفقیت های این انیمیشن در ایران چندان منعکس نشده. همچنین در سالهای گذشته ارگان ها و نهاد های مرتبط حمایتی از «آخرین داستان» نکرده اند. اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان انیمیشن «آخرین داستان» در گفت و گو با خبرنگار خانه ی انیمیشن در خصوص ایده اولیه ی این انیمیشن گفت: من در خانواده ای رشد کردم که شاهنامه بخشی از آن بود، به همین علت من با شاهنامه انس گرفتم و همیشه دوست داشتم که انیمیشنی در ….