نریشن

29 جولای 2017
0

نریشن چیست ؟ نریشن در حقیقت گفتار متن خبر است که متناسب با ساختار خبر متفاوت خواهد بود. نریشن ها معمولا بر روی فیلم و در نرم افزارها و… استفاده می شوند. در عمل متنی که به توضیح فعالیت یک شرکت و یا مجموعه می پردازد گفته می شود. یک متن مناسب معمولا از یک صفحه تا حدودا سی صفحه خواهد بود. بر اساس استاندارد ، گویندگی هر صفحه  حدوداً ۲٫۵ تا ۳ دقیقه خواهد بود. بر این اساس می توانید زمان حدودی متن نریشن خود را محاسبه کنید. گوینده نریشن : هر متنی بنا به نگارنده آن لحن بخصوصی در آن جای داده شده است. ما با توجه به تجربه چندین ساله خود دراین کار، به سرعت لحن مناسب برای متن شما را شناسایی میکنیم. متاسفانه در ایران همواره لحن حماسی برای نریشن انتخاب می شود. در صورتی که این لحن برای هر متنی مناسب نیست. ما تلاش خواهیم کرد ….

ضبط و گویندگی نریشن های تبلیغاتی و صنعتی