بلا روزگاری عاشقیت

1 آگوست 2017
0

بلا روزگاریه عاشقیت 

دیالوگهای ماندگار فیلم سوته دلان ساخته علی حاتمی

داداش حبیب : باز زیر پل رفتی چیکار پسر ؟
مجید : جوب گردی.
داداش حبیب : خودتو شُل کن.
مجید : من که شُل خدایی هستم … یه زنجیر جُستم .. نیم زر …حظ کن … آلمانی ه …
داداش حبیب : چرا نیومدی در دکون.
مجید : امروز جمعه است تعطیلی ه ِ .
داداش حبیب : امروز دوشنبه ست .. خیلی داریم تا جمعه .
مجید : نه خیر ، تو اون تقویم که اون سال آقام با دست خودش بهم عیدی داد امروز جمعه است.
داداش حبیب : اون تقویم باطله است.
مجید: واسه من جمعه ، جمعه ی آقام ه ِ ، شنبه ، شنبه ی آقام ه ِ … خواه مرده خواه زنده ..
جَخ تقلید مرده جایزه ِ .. آقا می گه بالا منبر ….

………………………………………………………..

:مجید

داداش حبیب ما داداشیم … از یه خمیریم … اما تنورمون الاحدست …
تنور شما عقدی بود … مال ما تیغه ایی ، صیغه ایی ..
……….
حواستو ضرب کن جمع کن. ساعتی که زنگ زده دیگه زنگ نمی زنه چون زنگاشو زده ..
………
چقدر دشمن داری خدا … دوستاتم که ماییم .. یه مشت عاجز ِ علیل ِ ناقص عقل
که در حقشون دشمنی کردی …

………………………………………………………

:مجید

التماس دعا .. خوش به سعادتتون که می رین روضه … جاتون وسط ِ بهشت ه ِ ..
ما که دنیامون شده آخرت یزید …کیه که ما رو ببره روضه ؟!
مجید آقا تو رو چه به روضه … روضه خودتی … گریه کن نداری …
والا خودت مصیبتی .. دلت کربلاست … ماچت کنم؟! .. ماچت می کنم آآآآ …

…………………………………………………….

:مجید

اداش حبیب گفته از این شب ِ جمعه ، شب ِ جمعه ی خودشون که دوشنبه ی منه ..
اهل خونه که می رن روضه یکی می آد خونه رو بِپاد ..
عـــ ــه !! …. خونه پا زن ه ِ !! … عاشقی یت !! ….. هیشکی خونه نیست !!
اِلا من و اون و خدا … خدا هم که نرو نیست با عاشقی یت ..
هی کمبوزه .. غیظ نکن .. توام سری تو سرا … ماچت کنم ؟ … ماچت می کنم آآآآ ..

………………………………………………………

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

نظرات