علیمردان خان

1 آگوست 2017
0

علیمردان خان

اولین بار هفت هشت ساله بودم که نوار قصه علیمردان خان را شنیدم ، در یک شب زمستانی با بچه های فامیل، دور هم جمع شدیم  برق  اتاق را خاموش کردیم تا تمرکز بیشتری بگیریم ، برای شنیدن برای ساختن و پرداختن چهره ی آن پسر بچه ی تخس و بی ادب … نوار قصه را دایی بزرگم ،دایی مهربانم ،برای امیر پسر خاله ام خریده بود ، برای امیری که از  شیطنت وشلوغ بازی دست کمی از خود علیمردان خان نداشت دایی محمدم نوار قصه را خریده بود تا شاید امیرشیطان و بازیگوش با شنیدنش آرام بگیرد و  آدم شود علیمردان خان پسر عباس قلی خان حکایت پسر بچه ای بی ادب و بازیگوش در یک خانواده اشرافی است که با شیطنت هایی وقت و بی وقتش امان همه را بریده وکسی ازپس زبان تند و نیش دارش بر نمیاد … تا اینکه سرانجام دایی اش فشفشه میرزا با تنبیه  و سخت گیری هایش علیمردان خان مطیع و سر به راه می کند .

داشت عباس قلی خان پسری

پسر بی ادب و بی هنری

اسم او بود علیمردان خان

کلفت خانه ز دستش به امان

پشت کالسکه ی مردم می جست

دل کالسکه نشین را می خست

هر سحرگه دم در بر لب جو

بود چون کرم به گل رفته فرو

بس که بود آن پسر خیره و بد

همه از او بدشان می آمد

هرچه می گفت لله لج می کرد

دهنش را به لله کج می کرد

هر گجا لانه ی گنجشکی بود

بچه گنجشک درآوردی زود

هرچه می دادند می گفت کمست

مادرش مات که این چه شکمست

نه پدر راضی از او نه مادر

نه معلم نه لله نه نوکر

ای پسر جان من این قصه بخوان

تو مشو مثل علیمردان خان

(ایرج میرزا )

اما هنرمندانی که خاطرات زیبایی را برای کودکان دهه پنجاه و شصت رقم زدند و در این نوار قصه ی

محبوب هنرنمایی کرده اند عبارتند از :

علیرضا اکبریان:  (علیمردان خان)

مرتضی احمدی: ( فشفشه میرزا)

کنعان کیانی: (معلم)

ناصر ممدوح: (عباسقلی خان)

احمد مندوب هاشمی: (جوهر آقا )

بدری نورالهی:( ننه چغندر)

ناهید امیریان: (دوست علیمردان)

سیمین سرکوب: (مادر علیمردان)

گوینده: (پروین صادقی)

گردآورنده : مریم شایسته

علیمردان خان

اولین بار هفت هشت ساله بودم که نوار قصه علیمردان خان را شنیدم ، در یک شب زمستانی با بچه های فامیل دور هم جمع شدیم برق  اتاق را خاموش کردیم تا تمرکز بیشتری بگیریم ، برای شنیدن برای ساختن و پرداختن چهره ی آن پسر بچه ی تخس و بی ادب … نوار قصه را دایی بزرگم ،دایی مهربانم ،برای امیر پسر خاله ام خریده بود ، برای امیری که از  شیطنت وشلوغ بازی دست کمی از خود علیمردان خان نداشت … دایی محمدم نوار قصه را خریده بود تا شاید امیرشیطان و بازیگوش با شنیدنش آرام بگیرد و  آدم شود … علیمردان خان پسر عباس قلی خان حکایت پسر بچه ای بی ادب و بازیگوش در یک خانواده اشرافی است که با شیطنت هایی وقت و بی وقتش امان همه را بریده وکسی ازپس زبان تند و نیش دارش بر نمیاد … تا اینکه سرانجام دایی اش فشفشه میرزا با تنبیه  و سخت گیری هایش علیمردان خان مطیع و سر به راه می کند .

داشت عباس قلی خان پسری

پسر بی ادب و بی هنری

اسم او بود علیمردان خان

کلفت خانه ز دستش به امان

پشت کالسکه ی مردم می جست

دل کالسکه نشین را می خست

هر سحرگه دم در بر لب جو

بود چون کرم به گل رفته فرو

بس که بود آن پسر خیره و بد

همه از او بدشان می آمد

هرچه می گفت لله لج می کرد

دهنش را به لله کج می کرد

هر گجا لانه ی گنجشکی بود

بچه گنجشک درآوردی زود

هرچه می دادند می گفت کمست

مادرش مات که این چه شکمست

نه پدر راضی از او نه مادر

نه معلم نه لله نه نوکر

ای پسر جان من این قصه بخوان

تو مشو مثل علیمردان خان

(ایرج میرزا )

اما هنرمندانی که خاطرات زیبایی را برای کودکان دهه پنجاه و شصت رقم زدند و در این نوار قصه ی محبوب هنرنمایی کرده اند عبارتند از

علیرضا اکبریان:  (علیمردان خان)

مرتضی احمدی: ( فشفشه میرزا)

کنعان کیانی: (معلم)

ناصر ممدوح: (عباسقلی خان)

احمد مندوب هاشمی: (جوهر آقا )

بدری نورالهی:( ننه چغندر)

ناهید امیریان: (دوست علیمردان)

سیمین سرکوب: (مادر علیمردان)

گوینده: (پروین صادقی)

گردآورنده : مریم شایسته

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

نظرات